unesco-cities.jpg
sliderpng.png
Qytete të UNESCO-s
stunning-beauty.jpg
sliderpng.png
Bukuri Mahnitëse
old-churches.jpg
sliderpng.png
Kisha të Vjetra
paradise-beaches_1.jpg
sliderpng.png
Plazhe Përrallore
peaceful-nature.jpg
sliderpng.png
Natyrë Paqësore
challenging-experience.jpg
sliderpng.png
Përvoja Sfiduese

You are here

Rreth Dibrës

edisabecolli's picture
Albanian

Historia 

Pozita e këtij rrethi ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e kësaj zone që ka qënë herë pozitiv e herë negativ në periudha të ndryshme historike dhe nën ndikimin e faktorëve socialë dhe ekonomikë qe kanë lënë gjurmë në të. Rolin e saj pozitiv ajo e ka patur kur ka shërbyer si një urë lidhëse për trevat e vendit tonë nga parendimi në brendësi të territoreve shqiptare. Që në antikitet ka funksionuar rruga Durrës-Fusha e Tiranës–Dibër, e cila lidhte bregdetin me vise të tjera lindore. Rolin e kësaj pozite e dëshmon qartë zhvillimi social-ekonomik, pasi në vitin 1911 Dibra ishte një qendër e rëndësishme artizanale, tregëtare, ndërtimore etj. Për këtë flasin qartë të dhënat e popullsisë ku ky rreth kishte 11 000 banorë. Por roli i kësaj pozite zbehet me vendosjen e kufijve arbitrare në 1913, ku jashtë mbetën qendra të mëdhe tregtare (Dibra e Madhe) dhe urbane për kohën. Pas 1913 kjo zonë vazhdoi ta luaj këtë rrol por me një intensitet më të dobët. Deri kur në vitet 1945-1990 u ndërpre plotësisht kjo lidhje dhe u kthye në një faktor pengues dhe izolues për të. Pas viteve 1990 kjo zonë e rimerr rolin e saj lidhës por me një intensitet më të vogël. Projekte të ndërtimit të autostradës që do të kalonte nëpër rrugën e vjetër dhe lidhja e saj me një arterje me rrethin e Kukësit do ti rikthente rëndësinë e pozitës gjeografike të këtij rethi së bashku me burimet që përmban dhe do ta kthente këtë rreth në një qendër të një euro rajoni ndërkufitar duke bërë që pozita të bëhet faktor zhvillimi.

Gjeografia 

Rrethi i Dibrës bën pjesë në rajonin verioro-lindor me një reliev përgjithësisht malore kodrinor. Pra shtrihet në veri-lindje të Shqipërisë në dy anët e luginës së Drinit të Zi duke u kufizuar në lindje nga vargmali i Korabit dhe në perëndim nga vargmalet e Lurës. Qendra e rrethit është qyteti i Peshkopisë, që shtrihet 185 km nga kryeqyteti dhe 21 km largësi nga pika e doganës së Bllatës në Maqellarë. Ky rreth është vendosur në keto kordinata gjeografike:41º 53' 20”dhe 41º 33' 40” gjerësi gjeografike veriore 20º 34' 50” dhe 20º 07' 00” gjatësi gjeografike lindore. Kufizohet nga kufij konvecionale në lindje me Republiken e Kosovës dhe të Maqedonisë me një gjatësi kufitare 90 km nga të cilat 19 km janë lumore. Në veri kufizohet me rrethin e Kukësit me 75 km vijë kufitare. Në perëndim me Mirditën 13 km vije kufitare dhe me rrethin e Matit me 60 km vijë kufitare. Në jug me Bulqizën 27.8 km vijë kufitare. Ky reth ka një ndërtim të komplikuar gjeologjik që është kapur here pas here nga lëvizjet neotektonike ngritëse që ka luajtur një rol të rëndësishëm në formimin e relievit. Rethi i Dibrës ka një reliev kodrinor-malor që varion nga 350 m deri në 2751 në majën e Korabit. Bën pjesë në zonën klimatike mesdhetare malore dhe mesdhetare para malore meqënë se është pjesë përbërëse e pellgut të Drinit të Zi. Ka një hidrografi të pasur me burime mbi tokësore dhe nën tokësore ku dega kryesore është Drini i Zi. Dibra dallohet për shumëllojshmërinë e tokave, të cilat për shkak të relievit malor shprehen qartë. Gjejmë brezin e tokave aluvionale rreth lumit të Drinit të Zi, të kafejta, të murrme pyjore dhe atë livadhore malore. Në këtë takojme breza bimore si :brezi i dushqeve, ahishteve dhe kullotave alpine. Ky reth ka një popullsi prej 75,000 banorësh të vendosur në 1088 km² kryesisht në vendbanime të rralla e rurale.

Harta Shqiperise

Planifikoni Pushimet

Kerko Akomodim

Publikime

Njoftime Elektronike