unesco-cities.jpg
sliderpng.png
Qytete të UNESCO-s
stunning-beauty.jpg
sliderpng.png
Bukuri Mahnitëse
old-churches.jpg
sliderpng.png
Kisha të Vjetra
paradise-beaches_1.jpg
sliderpng.png
Plazhe Përrallore
peaceful-nature.jpg
sliderpng.png
Natyrë Paqësore
challenging-experience.jpg
sliderpng.png
Përvoja Sfiduese

You are here

Publikime

Informacione të dobishme AKT, për herë të parë ka grumbulluar dhe paraqet  informacione të dobishme për qytetarët dhe vizitorët, të cilat konvergojnë me numra kontakti, numra kontakti emergjence, siguri rrugore. Është një bashkëpunim... FLETPALOSJA nga brenda.21.pdf
Fletëpalosja e Transportit Publik, oraret Njëkohësisht Akt ka punuar edhe me detaje specifike, për tju sjellë pushuesve lokal ose të huajve, fletëpalosjen me destinacionet dhe oraret përkatëse të transportit publik Kombëtar AKT_Fletepalosje_A4_Transporti_Publik_Oraret_In.pdf

Harta Shqiperise

Planifikoni Pushimet

Kerko Akomodim

Publikime

Njoftime Elektronike